Версія для людей із вадами зору

Умови проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста сектору управління персоналом Департаменту земельних ресурсів КМДА (категорія «В»)

03
жовтня четвер
час проведення 10:00

Умови
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста
сектору управління персоналом Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
(категорія «В») (162555)

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

 

Головний спеціаліст сектору управління персоналом:

- Здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників Департаменту вносить зміни, пов'язані з трудовою діяльністю.

- Оформлює прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства.

- Готує проекти наказів, документів що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин і державної служби.

- Готує проекти документів щодо заохочення і нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік винагород і заохочень працівників.

- Опрацьовує листки тимчасової непрацездатності персоналу Департаменту.

- Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям.

- У межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу Департаменту.

- Оформляє, видає державному службовцю службове посвідчення та веде їх облік.

- Веде облік надання відпусток працівникам, здійснює контроль за складанням і додержанням графіків чергових відпусток.

- Готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу Департаменту.

- Веде архів особових справ, після закінчення встановлених строків поточного зберігання.

- Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

- Надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу.

- Готує пропозиції щодо потреб державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції директорові Департаменту.

- Обчислює трудовий стаж та стаж державної служби.

- Здійснює контроль за дотриманням законодавства про державну службу, про працю та за станом управління персоналом у Департаменті.

- Готує матеріали щодо призначення на посади та звільнення персоналу Департаменту.

- Готує пропозиції щодо встановлення надбавок за вислугу років.

- Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань.

- Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом.

- Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку Департаменту, посадовими інструкціями та іншими документами з проставлянням ними підписів і дати ознайомлення.

- Готує та видає довідки з місця роботи працівника.

- Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань.

- Забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії наказу про звільнення, належно оформленої трудової книжки.

- Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в Департаменті.

- Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати.

- Здійснює облік військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних у Департаменті, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов'язаних і призовників у підпорядкованих комунальних підприємствах.

- Проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

Умови оплати праці

- посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Про умови оплати праці працівників державних органів» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 102), інші виплати відповідно до штатного розпису;

- надбавка до посадового окладу за ранг;

- інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 50, 52 Закону  України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно пункту другого частини другої статті 34 Закону України «Про державну службу» призначення на посаду здійснюється на період відсутності державного службовця.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та  оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;

6)  заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Документи приймаються до 18:00 30 вересня 2019 року,
м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а, кабінет 506 (сектор управління персоналом).

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/ тестування

м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а,

03 жовтня 2019 року о 10.00.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Дереженко Катерина Іванівна
202 79 89
kadry_dzr @kmda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

Вимога

Компоненти вимоги

1.           

Освіта

Вища, не нижче бакалавра або молодшого бакалавра

2.           

Досвід роботи

Не вимагається

3.           

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.       

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом  MS Office (Word, Excel, Internet), вільне користування системами інформаційного забезпечення, тощо

2.       

Ділові якості

Діалогове спілкування, вміння розподіляти роботу, здатність концентруватись на деталях, уміння працювати в команді, стресостійкість

3.       

Особистісні якості

Емоційна стабільність, комунікабельність, відповідальність

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.           

Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про запобігання корупції»

2.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання законів України: «Про столицю України – місто-герой Київ»; «Про звернення громадян»; «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», Кодекс законів про працю України.

Типову інструкцію з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55; Типове положення про службу управління персоналом державного органу, затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року № 47, Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про звернення громадян», Закон України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про захист персональних даних», постанова КМУ від 25 березня 2016 р. № 246  «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної  служби», Наказ Нацдержслужби від 22.03.2016  № 64 «Про затвердження Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців», постанова КМУ від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» та ін.

Знання Типової інструкції з діловодства.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua