Версія для людей із вадами зору

В апараті КМДА оголошено конкурс на зайняття вакантної посади заступника начальника управління з питань звернень громадян (категорія «Б»)

26
листопада вівторок
час проведення 10:00

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС таку інформацію:

  • заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648) (далі – Порядок);
  • резюме за формою згідно з додатком 2¹ до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:
  • прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
  • реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
  • підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
  • підтвердження рівня володіння державною мовою;
  • відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;
  • заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі може подати в установленому порядку до конкурсної комісії необхідну інформацію особисто.

Інформація приймається до 18.00 год. 21 листопада 2019 року за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 36, каб. 308, тел. (044) 202-75-31

Місце, час та дата початку проведення оцінювання кандидатів:

  • м. Київ, вул. Хрещатик, 36, апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 26 листопада 2019 року о 10.00 год.

Посилання на сайті Нацдержслужби.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керівника апарату
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
14 листопада 2019 року № __71__

УМОВИ
проведення повторного конкурсу на зайняття вакантної посади
заступника начальника  управління з питань звернень громадян
апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

Заступник начальника управління з питань звернень громадян апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

здійснює керівництво діяльністю управління з питань звернень громадян апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – управління) в частині делегованих йому в установленому порядку повноважень;

у разі відсутності начальника управління виконує його обов’язки; 

у межах наданих повноважень планує, регулює та контролює роботу структурних підрозділів управління;

здійснює контроль за дотриманням визначених законодавчими актами та дорученнями Київського міського голови порядку і термінів розгляду звернень громадян та вирішення питань, порушених у зверненнях громадян, що зареєстровані управлінням в модулі «Звернення громадян» інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва»;

контролює щомісячне проведення виїзного дня контролю за результатами розгляду звернень громадян та підготовку відповідної інформації до Кабінету Міністрів України;

контролює проведення перевірок організації роботи із зверненнями громадян та стану виконавської дисципліни у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях;

надає методичну допомогу співробітникам структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій з питань роботи із зверненнями громадян;

контролює підготовку звітів за півріччя та за рік про роботу із зверненнями громадян, зареєстрованими в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій для Офісу Президента України;

контролює щоквартальну підготовку інформації про роботу із зверненнями громадян у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) для Кабінету Міністрів України;

контролює щоквартальну підготовку звіту Київському міському голові про роботу із зверненнями громадян, зареєстрованими в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та у районних в місті Києві державних адміністраціях;

щомісячно контролює підготовку інформації за результатами проведення засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації);

здійснює інші, передбачені законодавством, повноваження.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад заступника начальника управління з питань звернень громадян апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) складає 8490,00 гривень відповідно до Схеми посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2019 році (у коефіцієнтах), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 102);

2) надбавки, доплати, премії та компенсації – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2¹ до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Документи приймаються до 18.00 21 листопада 2019 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

м. Київ, вул. Хрещатик, 36, 26 листопада 2019 року о 10.00.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шанаєва Тетяна Валентинівна, +38 (044) 202-75-31, адреса електронної пошти kadry@kma.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища, ступінь вищої освіти не нижче магістра.

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

         Вимога                                                                                                                  Компоненти вимоги

1.

Ділові якості

- навички управління;

- уміння працювати в команді;

- навички контролю;

- вміння розподіляти роботу;

- оперативність;

- вміння визначати пріоритети, аргументовано доводити власну точку зору;

- стресостійкість.

2.

Уміння працювати з комп’ютером

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення; досвідчений користувач MS Word, MS Excel; навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Internet

3.

Особистісні якості

- відповідальність;

- дисциплінованість;

- ініціативність;

- неупередженість

- комунікабельність;

- прагнення до самовдосконалення та підвищення фахового рівня.

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги                        

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»,

Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:
законів України:
«Про звернення громадян»,
«Про захист персональних даних»,

Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»;

Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348;

Положення про управління з питань звернень громадян апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 квітня 2016 року № 294.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua